Jazykové korektúry zvýšia kvalitu textu až o 30%

Až 58% percent spotrebiteľov nedôveruje výrobkom, u ktorých sa vyskytujú chyby na obale. 42% zamestnávateľov nie je spokojných s gramatikou v písomnom prejave absolventov. Je vedecky dokázané, že gramatické chyby v textoch, úradných dokumentoch, prekladoch alebo iných oficiálnych tlačivách znižujú kredibilitu textu a jeho autora.

Prevenciou pred zbytočnými gramatickými chybami a preklepmi je nový produkt spoločnosti Andreus s.r.o.. Neriskujte zlú kvalitu textov, či už sa jedná o texty na webstránke alebo akékoľvek iné texty, my zaručujeme ich gramatickú bezchybnosť a dynamiku.

Výhody jazykových korektúr od Andreus s.r.o.:

 • plynulosť textu a jeho dynamika,
 • odstránenie gramatických chýb,
 • jazykové korektúry pre všetky uvádzané jazyky,
 • korektúra od profesionálnych lektorov a rodených hovoriacich,
 • použitie vhodných idiómov a správnej terminológie.

Korektúry poskytujeme na:

 • slogany a letáky,
 • propagačné materiály,
 • manuály a návody,
 • webové stránky, emaily a reklamné texty,
 • reprezentačné materiály a prezentácie,
 • dizertačné, diplomové a bakalárske práce,
 • skriptá, knihy a publikačné články.

V dnešnom svete je prezentácia a gramatická bezchybnosť základným štandardom a kritériom úspešnej a spoľahlivej firmy. Prejavom profesionality a úrovne vašej spoločnosti je dynamickosť, jasnosť a bezchybný gramatický prejav.

Garantujeme texty overené profesionálmi a rodenými hovoriacimi pre akýkoľvek vybraný jazyk. V našich priestoroch pracuje 30 profesionálnych tlmočníkov a prekladateľov, ktorých služby využilo už veľa domácich a nadnárodných spoločností.

Nenechávajte prezentáciu firmy náhode a objednajte si jazykovú korektúru pre vašu spoločnosť ešte dnes.

Bezplatná cenová kalkulácia