Neúradné preklady10 €

Bezplatná cenová kalkulácia
  • slovenčina angličtina
  • slovenčina francúzština
  • slovenčina španielčina
  • slovenčina nemčina

Úradné preklady20 €

Kontaktujte nás
  • úradný preklad diplomov
  • úradný preklad vysvedčení
  • úradný preklad rodných listov
  • úradný preklad sobášnych listov
  • akékoľvek iné úradné preklady

Cena prekladu je uvedená za preklad 1 normostrany (1800 znakov) bez DPH. Pre neplatiteľov DPH možnosť fakturácie bez DPH, čiže s 20 % úsporou. Ak chcete vedieť koľko normostrán má text, pre ktorý chcete jazykový preklad, môžete si to ľahko overiť na stránke http://normostrana.sk/.

V cene je taktiež zahrnuté dodržanie grafickej úpravy a formátu textu.