Preklad textov z/do angličtiny a nemčiny

Ponúkame Vám profesionálne úradné a neúradné jazykové preklady za rozumnú cenu. Naším cieľom je maximálna spokojnosť klienta, a preto sa snažíme preklady dodať v čo najkratšej dobe a v najvyššej kvalite. Naši prekladatelia majú všetci vyštudované prekladateľstvo na vysokých školách a naši korektori sú native speakeri, ktorí sa aktívne venujú práci s jazykom, prekladom, tlmočníctvu, či korektúram textu. Prekladáme rôzne dokumenty a zabezpečujeme ich v rôznych druhoch formátov.

Naša projektová manažérka rozdeľuje texty jednotlivým prekladateľom podľa zamerania (napr. ak požadujete preložiť zmluvu, spraví to odborník na preklady právnych dokumentov). Následne každý preklad skontroluje native speaker a tak je výsledný preklad správny po obsahovej aj gramatickej stránke správny.

Najčastejšie prekladané materiály, ktoré nie je treba úradne overiť

  • Preklad študentských materiálov ako preklad akbstaktu, práce do školy

  • Preklad súkromných dokumentov ako životopisu, motivačného listu, korešpondencie

  • Preklad firemných materiálov ako cenníky, e-maily, faktúry, tlačivá, web stránky, marketingové materiály

  • Preklad právnych dokumentov ako zmlúv, dohôd, dodatkov, stanov,  obchodných podmienok, plnej moci, atď.

Aké jazyky prekladáme

  • EN

  • DE

  • INÉ

Naši TOP klienti

Za kvalitu hovoria naše referencie.

item
item
item
item
item

Zašlite nám text na preklad a do hodiny od nás obržíte nezáväznú cenovú ponuku.

Získajte bezplatnú cenovú kalkuláciu